نمایش یک نتیجه

درجه دو
درجه یک

رول نایلون حبابدار عرض ۱ متر

۵۳۳,۰۰۰ تومان۵۶۱,۰۰۰ تومان

نایلون حبابدار با قطر حباب ده میل همان نایلون حباب ریز به شمار میرود، این محصول با توجه به ویژگی های تولیدی از انعطاف بیشتری نسبت به نایلون حباب درشت دارد.